Księża parafii

Ks. mgr Krzysztof Szary COr    -superior (przełożony domu);

                                                   -proboszcz parafii

Ks. mgr Bolesław Tyc COr        -vice superior

Ks. Stanisław Roszak COr

Ks. Henryk Kaczmarczyk COr

Ks. prof. AP dr hab. Ryszard Kozłowski COr

Ks. mgr Paweł Spólny COr