Księża Kongregacji

Ks. Henryk Kaczmarczyk COr – superior (przełożony Kongregacji);

Ks. mgr Bolesław Tyc COr – vice superior, ekonom

Ks. mgr Krzysztof Szary COr – proboszcz parafii, dziekan dekanatu bytowskiego

Ks. Stanisław Roszak COr

Ks. prof. AP dr hab. Ryszard Kozłowski COr

Ks. mgr Paweł Spólny COr