kongregacja

Św. Filip Neri

Jeden z grona wielkich reformatorów XVI wieku, zaliczany do wielkich mistyków chrześcijaństwa, przez swój oryginalny sposób życia i właściwe swojej niezależnej osobowości zachowanie się, bywał niestety często źle rozumiany i w fałszywym świetle przedstawiany potomnych …  (czytaj więcej)

Duchowość filipińska

Systematyczne przedstawienie duchowości Filipa jest zadaniem niezmiernie trudnym. Filip bowiem nie stworzył żadnego systemu, nie pozostawił niemal niczego na piśmie. Przed śmiercią spalił wszystkie swe notatki. Duchowość Filipa jest zatem bardziej praktyką niż doktryna, przykładem, który można odczytać …  (czytaj więcej)

Oratorium

Co to jest Oratorium? Okazać się może rzeczą trudną podanie definicji, która by nie miała posmaku komentarza prawa kanonicznego. Wielu specjalistów od spraw filipińskich napisało o nim bardzo obszerne uwagi zarówno historyczne jak i prawnicze lub anegdotyczne, każdy, kto pragnie pogłębić te aspekty, ma jedynie kłopot z dokonaniem wyboru … (czytaj więcej)

Historia kongregacji

Założenie Kongregacji Oratorium historiografia hagiograficzna zawsze przypisywała Filipowi Neri. W rzeczywistości jednak Kongregacja, jako instytucja służebna wobec Oratorium, będącego oryginalnym pomysłem Filipa Neri, powstała z woli kilku jego członków, jak ojciec Antonio Talpa, który od początku miał jej pomysł, będąc zwolennikiem utworzenia jakiejś „autonomicznej instytucji wspólnotowej”, który później został zrealizowany dzięki dwom innym jego współbraciom … (czytaj więcej)

Historia kongregacji w Bytowie

Księża Filipini przybyli jako duszpasterze do Bytowa 2 lutego 1947 roku w osobach ks. Stanisława Szczerbińskiego z Gostynia oraz ks. Władysława Natera ze Studznianny. Na prośbę ówczesnego Administratora diecezji Gorzowskiej Edmunda Nowickiego objęli parafie bytowską … (czytaj wiecej)

Księża kongregacji

Obecnie kongregacja bytowska liczy 7 księży …(czytaj więcej)