Kancelaria parafialna

Godziny otwarcia
Poniedziałek: kancelaria nieczynna

od wtorku do piątku: 9.00 – 10.00 i 16.00 -17.00
w sobotę: 9.00 – 10.00

Śluby

Wcześniej zarezerwować datę i godzinę ślubu oraz podać nr telefonu kontaktowego.

Minimum 4 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii parafialnej z dokumentami:

  1. Nowy odpis aktu chrztu (nie starszy niż 3 miesiące).
  2. Dowód osobisty.
  3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
  4. Ostatnie świadectwo szkolne ze stopniem z religii (do wglądu).
  5. Jeśli jest, odpis aktu zawarcia cywilnego związku.

Chrzty
Sakrament Chrztu udzielany jest:
w drugą sobotę miesiąca na mszy św. o godz. 18.00
w ostatnią niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 12.00

Wystarczy 2 tygodnie przed terminem zgłosić się w kancelarii parafialnej z dokumentami:

  1. Akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
  2. Dokładne dane rodziców chrzestnych (data urodzenia, adres zamieszkania)
  3. Kandydaci na rodziców chrzestnych  nie mieszkający na terenie naszej parafii – zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
  4. Chrzestnymi mogą być katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i ukończyli 16 lat oraz prowadzą życie zgodne z wiarą. Osoby żyjące w związku małżeńskim muszą posiadać ślub kościelny. Młodzież szkolna przedstawia świadectwo uczęszczania na zajęcia religii lub dyplom ukończenia religii (świadectwo maturalne z oceną z religii).