aktualności

P R O Ś B A o wpłatę

Zwracamy się z prośbą, abyście, jeśli możecie, zrobili przelew na konto swojej parafii z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego”. Przypominamy, że darowiznę m.in. na cele kultu religijnego można odliczyć od zobowiązania podatkowego do wysokości 6% rocznego dochodu.
Konto naszej Parafii podajemy poniżej:

PEKAO SA Oddział 1 w Bytowie,
Parafia św. Filipa Neri w Bytowie:
92 1240 3783 1111 0000 4084 1539

telefony urzędowe parafii:
stacjonarny 59 822 20 31
dyżurny 883 618 550
proboszcz 603 059 000

MODLITWA W UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka oraz apelu Przewodniczącego KEP, biskup pelpliński Ryszard Kasyna zwraca się z prośbą do kapłanów, aby w środę 25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, w kościołach diecezji odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Biskup Diecezjalny zachęca wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy oraz zwraca się z prośbą do proboszczów, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach diecezji. zabrzmiały dzwony.

Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,
Który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał,
spójrz na swoje dzieci które w tym trudnym momencie niepewności i lęku
w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie
szukając siły zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny,
daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom
pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Ważny komunikat Burmistrza Bytowa na stronie www.bytow.com.pl

WAŻNE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM !!!

Do 29 marca 2020 r. do kościoła na Mszę św. będzie wpuszczane tylko 50 osób. Obowiązują nas zarządzenia państwowe i kościelne. Pozostańmy w domach podejmując tym gorliwszą modlitwę i korzystając z mszy transmitowanych przez TV i radio.

Transmisje Mszy Świętych
Niedziela, 15 marca 2020 r.
7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA

Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do niedzieli, 22 marca 2020 r.
7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1
Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do piątku, 20 marca 2020 r.
20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.
oraz inne lokalne

POLSKA OJCZYZNA MOJA
Msza św. Za Ojczyznę dla wszystkich mieszkańców Bytowa z okazji Święta Niepodległości Polski będzie w poniedziałek 11 listopada w kościele św. Filipa Neri o g. 11.oo. Zachęcamy, aby swój patriotyzm wyrazić również przez zewnętrzne biało-czerwone znaki polskości: szaliki, chorągiewki, wstążeczki, kotyliony. Po Mszy św. ok. godz. 12.oo razem z całą Polską zaśpiewamy nasz hymn narodowy. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

U W A G A
Młodzież klas VII i VIII przychodzi na Mszę w niedzielę o g. 10.oo.
W niedzielę 20. 10. 2019 po Mszy o g. 10.oo spotkanie klas VII.
Spotkanie klas VIII w poniedziałek – młodzież przychodzi na różaniec o g. 18.3o, a po różańcu pozostaje na spotkanie przed bierzmowaniem.

WAŻNE
Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży klas VIII w środę 9 X 2019r. o godz. 19.oo.
————————–
Spotkanie rodziców i młodzieży z klas VII w ramach dwuletniego przygotowania do bierzmowania odbędzie się w niedzielę 29. 09. 2019 po Mszy św. o g. 10.oo.
Przypominamy, że młodzież z klas VII i VIII uczestniczy w niedziele i święta we Mszy św. o g. 10.oo.
————————–
W A K A C J E
Katechetom i nauczycielom dziękujemy za ofiarną wychowawczą pracę, a wszystkim wypoczywającym życzymy szczęśliwych błogosławionych wakacji. Pamiętajmy nie tylko o modlitwie i mszy św., ale też zadbajmy o odpowiedni strój do kościoła na spotkanie z Bogiem. To kwestia wiary i kultury.

BIERZMOWANIE  4.05.2019 Kościół św. Filipa Neri

BIERZMOWANIE 4.05.2019 Kościół św. Filipa Neri
———————–
BIERZMOWANIE 4.05.2019 Kościół św. Filipa Neri

pobierz zdjęcia

TRIDUUM

Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dary złożone na pomoc świąteczną dla ubogich. Dziękujemy wolontariuszom Caritas za akcję przedświątecznej pomocy, z której skorzystało 17 rodzin i 36 osób samotnych. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię Triduum Paschalnego: ministrantom i lektorom, młodzieży oratoryjnej i Ślimakom oraz Domowemu Kościołowi; członkom ŻR i Honorowej Straży NSPJ oraz harcerzom ZHP i ZHR. Bóg zapłać za kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy za życzenia i wszelkie dary do naszego domu.

I KOMUNIA 2020

Informujemy, że Uroczystość I Komunii w kościele św. Filipa Neri odbędzie się  

17 maja 2020 r. o g. 10.oo.

W naszej parafii będzie tylko jeden termin tej uroczystości.

 

Komunikat Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny do duchowieństwa i wiernych w związku z nominacją ks. prałata dr. Arkadiusza Okroja na biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej.

Wielebni Bracia Kapłani,

Drodzy Bracia i Siostry,

12 lutego br. Nuncjatura Apostolska w Polsce podała do publicznej wiadomości, że Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prałata dr. Arkadiusza Okroja biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, przydzielając mu jednocześnie stolicę tytularną Cufruta.

Ta radosna i jakże wyczekiwana nominacja to z pewnością przede wszystkim owoc łaski naszego Pana, który, troszcząc się o swój lud, sam wybiera i powołuje pasterzy według swego serca i zamysłu, ale to także odpowiedź Boga na naszą modlitwę, zanoszoną w tej właśnie intencji od ponad roku. Za dar kolejnego pasterza, którego otrzymuje Kościół, niech Bóg będzie uwielbiony!

Serdecznie dziękujemy Papieżowi Franciszkowi za zrozumienie i wskazanie nowego biskupa pomocniczego dla naszej diecezji, który będzie mnie wspierał w podejmowaniu licznych posług pasterskich i w sprawach związanych z administrowaniem diecezji.

Dziś wszyscy chcemy zwrócić nasze myśli i serca w stronę Biskupa Nominata, by okazać mu duchowe wsparcie i złożyć jemu, jego Czcigodnej Mamie i Rodzeństwu, jak najszczersze gratulacje. Modlitwą ogarniamy także zmarłego w 2003 roku Drogiego Tatę.

Ks. Arkadiusz Franciszek Okroj, syn Grzegorza i Pelagii, zamieszkałych w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie, urodził się 27 maja 1967 roku w Kartuzach, jako najstarszy z pięciorga rodzeństwa. Po maturze, złożonej w kartuskim Liceum Ogólnokształcącym w 1986 roku, rozpoczął studia i formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W 1989 roku otrzymał posługę lektoratu, rok później posługę akolitatu. Święcenia diakonatu przyjął w roku 1990, natomiast w dniu 6 czerwca 1992 roku święcenia prezbiteratu w Bazylice Katedralnej w Pelplinie z rąk ówczesnego biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi.

Po święceniach pracował jako wikariusz najpierw przez cztery lata w parafii pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu, następnie, przez niespełna rok, w parafii  św. Józefa w Wygodzie. W 1997 roku skierowany został na studia specjalistyczne z zakresu teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zwieńczył w 2002 roku rozprawą doktorską: Przyjaciel Boga w „Enarrationes in Psalmos” św. Augustyna. Przez 10 lat pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Był jednocześnie wykładowcą Wprowadzenia do chrześcijaństwa i Teologii życia wewnętrznego. Studia i pracę zawsze łączył z działalnością pastoralną. Był bowiem m.in. kapelanem Żeńskiego Domu Akademickiego KUL, kilkakrotnym przewodnikiem Grupy Świeckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, diecezjalnym duszpasterzem rekolekcji ewangelizacyjnych, asystentem kościelnym Dziecięcych Ognisk Misyjnych, spowiednikiem zwyczajnym alumnów i sióstr zakonnych, duszpasterzem osób uzależnionych. W 2002 roku powierzono mu formację Stanu Dziewic w diecezji pelplińskiej. Został też mianowany konsultorem, a później przewodniczącym Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Należał do Rady Kapłańskiej, a obecnie jest członkiem Rady Duszpasterskiej Diecezji Pelplińskiej. W 2009 roku odznaczony został przez papieża Benedykta XVI godnością kapelana honorowego Jego Świątobliwości. Od 2010 roku pełni urząd proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie, a od 2017 roku także Moderatora formacji stałej prezbiterów diecezji pelplińskiej. Jego wiedza, doświadczenie i przykład życia oddanego Bogu i ludziom dają nam moralną pewność, że zyskujemy dobrego przewodnika, pasterza i nauczyciela.

Pragnę już dzisiaj zaprosić całą wspólnotę diecezjalną, wszystkich wiernych świeckich, braci i siostry zakonne, a szczególnie kapłanów do udziału w uroczystej      Mszy Świętej, sprawowanej w sobotę, 2 marca br. o godz. 11.00, w Bazylice Katedralnej w Pelplinie, podczas której udzielę ks. prałatowi Arkadiuszowi Okrojowi święceń biskupich.

Chcemy do tego czasu gorąco prosić naszego Najświętszego Pana, aby, posyłając Księdza Prałata do nowych zadań, udzielił mu łaski do jeszcze bardziej gorliwego głoszenia Ewangelii, do przemiany w ikonę Jezusa Chrystusa, która dla każdej osoby będzie żywym znakiem Bożej miłości i zwycięstwa życia nad grzechem i śmiercią. Podporą w pasterskim posługiwaniu niech stanie się dla niego matczyna obecność Dziewicy Maryi, która będzie uczyć go, w jaki sposób każdego dnia na nowo wsłuchiwać się w wolę Boga i przez swoje fiat odnawiać akt własnego całkowitego oddania, aby mogło zrealizować się w pełni wybrane przez niego zawołanie: Idąc głoście Ewangelię.

Na piękną i owocną posługę pasterską z serca błogosławię i polecam Drogiego Nominata Bożej Opatrzności, opiece Królowej Apostołów oraz wstawiennictwu św. Wawrzyńca, patrona diecezji pelplińskiej.

Bp Ryszard Kasyna 

Biskup Pelpliński

KOLĘDNICY  MISYJNI  !!!!!!!!!!!

Informujemy, że w obu parafiach bytowskich kolędnicy misyjni zebrali łącznie 11 100 zł. Kwota ta została już przesłana dla s. Asceliny Kowiel na budowę studni w Afryce. Swoją wdzięczność wyrażamy organizatorom panu Chmieleckiemu, Wierzejskiemu i Śpiołkowi; uczniom szkół podstawowych oraz ich rodzicom; dyrekcji i podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miłej; katechetom, nauczycielom i opiekunom grup kolędniczych i tym wszystkim, którzy otworzyli drzwi swoich mieszkań i serc. Bóg zapłać.

LIST  S. ASCELINY  KOWIEL    Kabwe, Zambia; 8 stycznia 2019

Czcigodny Ksiądz Proboszcz, Księża z Parafii św. Filipa Neri,

Dzieci i Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 i ich Opiekunowie,

Kochani Parafianie, Kochani Dobrodzieje!

Serdecznie pozdrawiam z Zambii i Kenii. Piszę ten list w Zambii, ale jak będzie czytany to właśnie będę w drodze do Kenii. Po 11 latach pobytu i służby w Zambii jestem przeniesiona do Kenii, do Nairobi.

Kochani, w ubiegłą niedzielę obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, dzień wspierania działalności misyjnej Kościoła. Piękna tradycja Kościoła Polskiego. Wiem, że Bytów w szczególny sposób wspiera działalność misyjną mojego Zgromadzenia – Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Serdeczne Bóg zapłać. I wiem też, że w ubiegłą niedzielę działo się wiele na rzecz wywiercenia studni głębinowej w naszej misji w Kenii. Kilka słów o tej misji.

W kwietniu 2013 roku nasze Zgromadzenie założyło nową placówkę misyjną w Kenii w Subuki – 200 km od stolicy – Nairobi. Mieści się ona w tzw. rowie tektonicznym Afryki, dlatego jest tam specyficzny górski mikroklimat. Placówka znajduje się niedaleko Narodowego Sanktuarium Maryjnego Kenii.

Od początku, gdy Siostry tam przybyły wokół misji zaczęły gromadzić się dzieci i młodzież. Swoją pracę siostry rozpoczęły od pracy pastoralnej, spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz przygotowywania Liturgii Mszy Świętej. Po prawie rocznym poznawaniu środowiska i potrzeb ludzi została podjęta decyzja o otworzeniu szkoły. Pierwsza grupa przedszkolna uczyła się w starym, zaadoptowanym do potrzeb przedszkola budynku.

Powoli dzięki pomocy ofiarodawców, indywidualnych oraz zbiorowych, zaczęła się budowa przedszkola oraz szkoły. W obecnej chwili, szkoła posiada 6 klas szkolnych gdzie uczy się 93 dzieci i w przedszkolu są do klasy 3. Ponieważ szkoła nie posiada jeszcze jadalni i kuchni jedna z klas jest używana jako jadalnia dla dzieci.

Dzieci oprócz dobrego poziomu nauki, opieki, otrzymują również dwa posiłki w szkole co dla niektórych jest ogromną pomocą ze względu na problemy finansowe w rodzinie. Rodziny utrzymują się głównie z sezonowych upraw, a zbiory zależą od pory deszczowej. W grudniu 2017 z powodu przedłużającej się suszy i niskich opadów, misja była bez wody. Zapasy wody uzbieranej w czasie pory deszczowej wyczerpały się i to zmusiło nas do zaczęcia zbierania funduszów na wywiercenie studni głębinowej.

Kochani, dziękuję Wam za to świadectwo świadomości misyjności Kościoła i otwarcie na potrzeby bliźniego. Mam dobrą wiadomość. Kwota potrzebna do wywiercenia studni już jest. Bytowiacy, postawili przysłowiową „kropkę nad i”. Jesteśmy bardzo wdzięczne za ofiary i trud włożony, aby szkoła i misja w Subuki miała wodę. Planowane wiercenie – w drugiej połowie stycznia. Będę już w Kenii więc postaram się o kilka zdjęć.

Życząc każdemu obfitości Łask Bożych w tym Nowym Roku

wdzięczna  Ascelina Kowiel MSF – Bytowianka

P.S. Jeśli ktoś jeszcze chciałby wesprzeć nasze dzieło misyjne, to są dwie możliwości:

  1. Wplata na konto:  Alior Bank 57 2490 0005 0000 4000 4303 2483
  2. Odprowadzenie 1% poprzez fundację Redemptoris Missio : KRS Fundacji Redemptoris Missio 0000039129 z dopiskiem: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny na misje w Afryce

SPRAWOZDANIE 2018     

Siostry i Bracia podsumujmy miniony rok 2018 w naszej parafii. Sakrament chrztu św. przyjęło w tym roku 129 dzieci, w roku ubiegłym 149; do I spowiedzi i Komunii św. przystąpiło 161 dzieci, w roku ubiegłym 165; do sakramentu bierzmowania przystąpiło 90 osób – w ubiegłym roku 88; sakrament małżeństwa zawarło 43 pary – w ubiegłym roku 46; w tym roku mieliśmy pogrzebów 68, a w poprzednim 53; owocem opieki kapelana szpitala ks. Bolesława Tyca oraz chętnie pomagającego ks. kan. Józefa Cieszyńskiego jest fakt, że sakrament chorych przyjęło w parafii i szpitalu 232 osoby, a w roku poprzednim 252. W parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Życie rodziny parafialnej to działające grupy duszpasterskie: grupa ministrantów i lektorów; Oratorium Młodych, Oratorium Młodszych oraz powstające Oratorium Rodzin; chórek dziewcząt; 4 Kręgi Domowego K-ła; 5 Kręgów Rodzin Szensztackich zrzeszających ok. 60 rodzin; 16 Róż Żywego Różańca; jedna Róża Żywego Różańca Rodziców modlących się codziennie za swoje dzieci; Honorowa Straż NSPJ; parafialny zespół Caritas opiekujący się ubogimi, organizujący akcje przedświątecznej pomocy np. przed Świętami Bożego Narodzenia z tej pomocy skorzystało 18 rodzin i 38 osób samotnych. Wśród tych dzieł należy zauważyć ofiarną pracę Doradców życia małżeńskiego i rodzinnego; nadal cieszymy się dziełami, które realizuje lub współtworzy Stowarzyszenie Nazaret im. św. Filipa Neri – wśród nich należy wymienić tygodniową Filipiadę oraz jesienny rodzinny turniej piłki siatkowej, 29 Biegową Pielgrzymkę z Bytowa na Jasną Górę, jednodniową Pielgrzymkę Maratońską z Bytowa do Sianowa oraz rowerową pielgrzymkę do siedmiu kościołów. Od 17 lat Nazaret organizuje kolonię letnią dla dzieci, które nie mogą z różnych przyczyn korzystać z takiego wypoczynku. Angażuje się w realizację różnych akcji charytatywnych. Współpracując z MOPSem prowadzi akcję dystrybucji żywności dla ok. 1300 osób w gminie Bytów. W okresie zimowym realizuje też projekt dla biednych zatytułowany „ogrzewalnia”. Akcje te prowadzone są przy wsparciu Burmistrza i Starosty oraz podlegających im Urzędów. Stowarzyszenie Nazaret jest na liście organizacji pożytku publicznego i można przekazywać na jego konto 1% od podatku.

Bardzo cieszą kolędnicy misyjni, czy Dziecięce Koło Misyjne ze Szkoły Podstawowej nr 2 i przy naszej parafii wspomagające, pochodzącą z naszej parafii, Misjonarkę w Afryce s. Elżbietę Kowiel. Jesteśmy dumni, że w naszym kościele gromadzą się myśliwi i leśnicy pod opieką św. Huberta, pszczelarze przy św. Ambrożym oraz wędkarze. Dziękujemy też za harcerzy ZHP i ZHR angażujących się chętnie w różne akcje. Dziękujemy Bogu za wspaniałą młodzież, która z ks. Pawłem współtworzy w każdą trzecią sobotę miesiąca adorację krzyża ze śpiewami z Taize, czy każdego ósmego dnia miesiąca nabożeństwo do MB rozwiązującej węzły.

Cieszymy się z malowania kaplicy św. Huberta oraz wykonanym dachem z tyłu za prezbiterium. Informujemy również, że na plebanii wymieniliśmy kocioł gazowy do centralnego ogrzewania.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim Dobrodziejom naszej Kongregacji i Parafii. Na Mszy św. o g. 10.oo w każdą drugą niedzielę miesiąca z wdzięcznością modlimy się za wszystkich współpracowników, wolontariuszy, Ofiarodawców i Budowniczych naszego kościoła. Dziękujemy zwłaszcza chorym, których odwiedzamy w każdy I-wszy piątek miesiąca.

Ogarniamy wszystkich serdeczną modlitwą i życzymy, aby Boże błogosławieństwo umacniało Was w każdym dniu Nowego Roku i pomagało realizować wszystkie plany zgodne z Wolą Bożą. Nie bójcie się wierności Bożym przykazaniom. Owocem wierności Bogu będzie radość, miłość, pokój i szczęście. W Roku 100-lecia odzyskania niepodległości na nowo odkryjmy wartości ukryte w słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Na Nowy Rok 2019 – Wszystkim – Szczęść Boże.

ODPUST  PATRONKI  MIASTA

W sobotę 24 XI 2018 r. o godz. 11.oo Mszy św. odpustowej w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Patronki Bytowa będzie przewodniczył Ks. Bp Diecezjalny Ryszard Kasyna. Na Święto Patronki Miasta zjednoczmy się we wspólnej modlitwie dziękując za Jej opiekę i wypraszając Jej wstawiennictwo przed Bogiem. 

100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Msza św. Za Ojczyznę z okazji Święta Niepodległości Polski i 100-lecia odzyskania niepodległości będzie w niedzielę 11 listopada w naszym kościele o g. 10.oo.

Zachęcamy, aby swój patriotyzm wyrazić również przez zewnętrzne biało-czerwone znaki polskości: szaliki, chorągiewki, wstążeczki, kotyliony. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

RÓŻANIEC – PAŹDZIERNIK

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:

dla dzieci z rodzinami od poniedziałku do piątku o g. 17.15

dla młodzieży i dorosłych codziennie po Mszy św. wieczornej o g. 18.oo

W A K A C J E

Przypominamy, że w miesiącach lipcu i sierpniu w niedziele i święta w kościele św. Filipa Neri nie będzie Mszy św. o g. 17.oo. Wieczorna Msza św. w niedziele i święta do końca wakacji będzie o g. 19.oo.

Katechetom i nauczycielom dziękujemy za ofiarną wychowawczą pracę, a wszystkim wypoczywającym życzymy szczęśliwych błogosławionych wakacji.

Zadbajmy też o odpowiedni strój do kościoła na spotkanie z Bogiem. To nie tylko kwestia wiary, ale i kultury.

FILIPIADA  19 – 26 maja 2018

XVII Filipiada za nami. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkich dobrych ludzi, którzy poświęcili kawał swojego życia i wysiłku, aby tak wiele dobra się zadziało w tym czasie przy naszym kościele. Świetnie wpisały się w ten czas małżeństwa i rodziny Domowego Kościoła rejonu bytowskiego, a razem z nimi ich znajomi i przyjaciele. Dziękujemy za młodzież, która fantastycznie i jak zwykle entuzjastycznie poszła za św. Filipem. Dziękujemy za tylu ofiarnych Dobrodziejów. Dziękujemy za urzędy Starostwa Powiatowego i Miasta Bytowa wspierające finansowo oraz za współpracę Bytowskiego Centrum Kultury. Wszystkim zaangażowanym WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ !!!!! A najbardziej dziękujemy naszemu Patronowi św. Filipowi Neri za Jego humor, w który wpisała się też podczas festynu odpustowego tegoroczna pogoda – troszkę słońca i troszkę deszczu – będzie padać, czy nie będzie padać … A wszystko SUPERAŚNIE !!!

SPOCZYWAJ  W POKOJU

Informujemy, że w sobotę 5 maja odszedł w wieku 96 lat tata naszego pana kościelnego ś.p. Józef Lichota. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 8 maja o g. 14.oo w parafii Jeżyce koło Darłowa. Różaniec za ś.p. Józefa będzie w naszym kościele w poniedziałek o g. 17.oo. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

I KOMUNIA 2019

Informujemy, że Uroczystość I Komunii w naszym kościele w roku 2019 odbędzie się 12 maja o g. 10.oo.

W naszej parafii będzie tylko jeden termin tej uroczystości.

 

BIERZMOWANIE  7. 03. 2018

W środę 7. 03. 2018 ks. bp Piotr Krupa udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Młodzi stanęli na wysokości zadania. Skupienie i zaangażowanie w Liturgię pogłębiały atmosferę modlitwy podczas Eucharystii. Czuło się więź, którą nawiązał z młodzieżą i wszystkimi obecnymi Biskup Senior naszej diecezji. Mamy dobrą młodzież. Niech Duch Święty pomaga jej rozwijać w sobie Jego siedmiorakie Dary.

Oto link do galerii FOTEK z tej uroczystości:  https://photos.app.goo.gl/lzyXGySJVjmrlJqF3

 

SPRAWOZDANIE 2017

wiernych 7 355 ,  komunii 126 000

Siostry i Bracia podsumujmy miniony rok 2017 w naszej parafii.

Najpierw dzieła duchowe. Sakrament chrztu św. przyjęło w tym roku 149 dzieci, w roku ubiegłym 131; do I spowiedzi i Komunii św. przystąpiło 165 dzieci, w roku ubiegłym 117; do sakramentu bierzmowania przystąpiło 88 osób – w ubiegłym roku 97; sakrament małżeństwa zawarło 46 par – w ubiegłym roku 54; w tym roku mieliśmy pogrzebów 53, a w poprzednim 48; owocem opieki kapelana szpitala ks. Bolesława Tyca oraz chętnie pomagającego ks. kan. Józefa Cieszyńskiego jest fakt, że sakrament chorych przyjęło w parafii i szpitalu 252 osoby, a w roku poprzednim 287. W parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Życie rodziny parafialnej to działające grupy duszpasterskie: grupa ministrantów i lektorów; Oratorium Młodych oraz Oratorium Młodszych; chórek dziewcząt, 5 Kręgów Domowego K-ła; Żywy Różaniec, w którym jest 16 Róż modlących się codziennie na różańcu; jedna Róża Żywego Różańca Rodziców modlących się codziennie za swoje dzieci; Honorowa Straż NSPJ; parafialny zespół Caritas opiekujący się ubogimi, organizujący akcje przedświątecznej pomocy np. przed Świętami Bożego Narodzenia z tej pomocy skorzystało 27 rodzin i 19 osób samotnych. Wśród tych dzieł należy zauważyć ofiarną pracę Doradców życia małżeńskiego i rodzinnego; nadal cieszymy się dziełami, które realizuje lub współtworzy Stowarzyszenie Nazaret im. Św. Filipa Neri – wśród nich należy wymienić tygodniową Filipiadę oraz jesienny rodzinny turniej piłki siatkowej, 28 Biegową Pielgrzymkę z Bytowa na Jasną Górę, jednodniową Pielgrzymkę Maratońską z Bytowa do Sianowa oraz rowerową pielgrzymkę do siedmiu kościołów. Od 16 lat Nazaret organizuje kolonię letnią dla dzieci, które nie mogą z różnych przyczyn korzystać z takiego wypoczynku. Współpracując z MOPSem prowadzi akcję dystrybucji żywności dla ok. 1300 osób w gminie Bytów. W okresie zimowym realizuje też projekt dla biednych zatytułowany „ogrzewalnia”. Akcje te prowadzone są przy wsparciu Burmistrza i Starosty oraz podlegających im Urzędów. Stowarzyszenie Nazaret jest na liście organizacji pożytku publicznego i można przekazywać na jego konto 1% od podatku.

Bardzo cieszą kolędnicy misyjni, czy Dziecięce Koło Misyjne ze Szkoły Podstawowej nr 2 i przy naszej parafii wspomagające, pochodzącą z naszej parafii, Misjonarkę w Afryce s. Elżbietę Kowiel. Jesteśmy dumni, że w naszym kościele gromadzą się myśliwi i leśnicy pod opieką św. Huberta, pszczelarze przy św. Ambrożym oraz wędkarze. Dziękujemy też za harcerzy ZHP i ZHR angażujących się chętnie w różne akcje. Dziękujemy Bogu za wspaniałą młodzież, która z ks. Pawłem współtworzy w każdą trzecią sobotę miesiąca adorację krzyża ze śpiewami z Taize, czy każdego ósmego dnia miesiąca nabożeństwo do MB rozwiązującej węzły. Dziękujemy za ludzi, którzy po raz kolejny zaangażowali się w przeprowadzenie projektu Szlachetna paczka.

Cieszymy się bardzo z nowych ławek w naszym kościele, nowych mikrofonów bezprzewodowych czy poprawionego nagłośnienia.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim Dobrodziejom naszej Kongregacji i Parafii. Na Mszy św. o g. 10.oo w każdą drugą niedzielę miesiąca z wdzięcznością modlimy się za wszystkich współpracowników, wolontariuszy, Ofiarodawców i Budowniczych naszego kościoła. Dziękujemy zwłaszcza chorym, których odwiedzamy w każdy I-wszy piątek miesiąca.

Ogarniamy wszystkich serdeczną modlitwą i życzymy, aby Boże błogosławieństwo umacniało Was w każdym dniu Nowego Roku i pomagało realizować wszystkie plany zgodne z Wolą Bożą. Niech owocem współpracy z Bogiem będzie radość, miłość i pokój. A pomocą w realizacji Woli Bożej niech będzie zdrowie i Moc Ducha Świętego oraz opieka Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Świętych Patronów. W imieniu księży Parafii św. Filipa Neri w Bytowie na Nowy Rok 2018 – Wszystkim – Szczęść Boże.

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE POPROWADZI O. MICHAŁ Z ZAKONU PAULINÓW. ZAPRASZAMY W NIEDZIELĘ 17 stycznia 2017 r. NA WSZYSTKICH MSZACH ŚW. W PONIEDZIAŁEK, WTOREK i ŚRODĘ O G. 9.00, 16.3O (we wtorek nie będzie), 18.00, 19.30. WE WTOREK SPOWIEDŻ OD 8.00 DO 9.00 i OD 16.30 DO 18.00. ZAPRASZAMY

 

„To nie Figura Fatimska, ale Matka Boża  nawiedziła naszą parafię i nasz bytowski dekanat”. Mamy nadzieję, że to Spotkanie będzie owocowało w naszym życiu i życiu naszych bliskich. Niech pokój zamieszka w naszych sercach.

Zobacz fotogalerię na stronie Radia Głos Pelplin.

 

Nawiedzenie MB Fatimskiej Bytów kościół św. Filipa Neri

         Czwartek 5. 10. 2017 r.

18.oo – Słowo wprowadzenia w kościele

18.15 – Godzinki (możliwość spowiedzi św.)

18.45 – przybycie Figury MB (wszyscy przynoszą róże)

19.oo – Msza św.

20.ooprocesja wokół kościoła ze świecami

– powrót do kościoła i akt zawierzenia MB

– modlitwa o powołania

– Apel Jasnogórski

21.oo21.45 – czuwanie młodzieży

         Piątek 6. 10. 2017 r.

8.3o – Msza św. ogólna z homilią

10.oo – Msza św. dla chorych i starszych z błogosławieństwem i nałożeniem rąk

12.oo – 13.oo – Godzina Łaski – różaniec wynagradzający (Róże ŻR, Honor. Straż NSPJ, Domowy Kościół, Odnowa w Duchu Św., Neokatechumenat, Rodziny Szensztadzkie itp.)

13.oo – 15.oo – indywidualna modlitwa

15.oo – 15.3o – czuwanie dzieci przy MB

15.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.oo – Msza na zakończenie i pożegnanie figury MB

Przez cały dzień okazja do spowiedzi św.

     

  I KOMUNIA ŚWIĘTA  w roku 2017/2018

Podajemy terminy I Komunii dzieci:

Klasy trzecie: A, B, C, D w niedzielę 20 maja 2018r.

Klasy trzecie: E, F, G, H w niedzielę 27 maja 2018r.

Rodziców wszystkich dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy w przyszłą niedzielę 17 września na Mszę św. o g. 10.oo. Po Mszy spotkanie organizacyjne.

         POMOC    „Nawałnica sierpień 2017”

W ramach współpracy z bytowskimi Urzędami Starostwa i Miasta Stowarzyszenie Nazaret włączyło się w akcję pomocy najbardziej poszkodowanym.

Wpłaty dla poszkodowanych w gminach Parchowo i Studzienice można dokonywać na konto :

*******

Stowarzyszenie „NAZARET” im. Św. Filipa Neri,

77-100 Bytów, ul. św. Filipa Neri 1.

Nr konta 60 12 40 3783 1111 0000 4089 1488 z dopiskiem „Nawałnica sierpień 2017”.

*******

Podczas  KONCERTU przed kościołem św. Katarzyny –  na bytowskim rynku

w niedzielę 27. 08. 2017r. od 14.oo do 17.3o

będą zbierane ofiary do puszek na pomoc dla poszkodowanych w gminach Parchowo i Studzienice.

25-lecie ślubów zakonnych S. Asceliny Elżbiety Kowiel

W niedzielę 6 sierpnia w kościele św. Filipa Neri przeżyliśmy niezwykłą Uroczystość. S. Ascelina Elżbieta Kowiel odnowiła swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa podczas Mszy św. o g. 12.oo. We wspólnocie sióstr dokonało się to w Białystoku 23 sierpnia. Parafialna uroczystość w gronie najbliższej rodziny i parafian była wzruszająca. Pogłębiona świadectwem zakonnego życia i misyjnego wspomnienia połączonego z pokazem zdjęć misyjnych. Nasza parafianka Siostra Jubilatka służy Chrystusowi na misjach w Afryce w Zambii. Wspieramy Siostrę częstą modlitwą błagając Boga o bezpieczeństwo, zdrowie i owocność w dawaniu świadectwa Chrystusowi.

28 BIEGOWA PIELGRZYMKA BYTÓW – JASNA GÓRA

„Idźcie i głoście”. Start 23. 08. 2017 – kościół św. Filipa Neri w Bytowie. Meta 27. 08. 2017 – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. 500 km w ciągu 5 dni. Bieg sztafetowy – co 2 km zmiana. Pielgrzymi przebiegli od 107 do 248 km, a było ich 17: 6 kobiet i 11 mężczyzn. Najmłodsza uczestniczka miała 18 lat. Najstarszy uczestnik 71. Dodatkowo 5 osób obsługi. Codziennie Eucharystia. Codziennie też od g. 9.oo do 17.oo pielgrzymom towarzyszyła modlitwa różańcowa. Intencje wspólne i osobiste były dopalaczem, który pozwalał mobilizować się do pokonywania kolejnych kilometrów. Jesteśmy wdzięczni Dobrodziejom i tym wszystkim, którzy przyjęli pielgrzymów na gościnę w Tucholi, Toruniu, Krośniewicach i Pabianicach. Największą wdzięczność kierujemy do Jasnogórskiej Matki i Królowej, a przez Jej wstawiennictwo do Jej Syna Jezusa Chrystusa.

Dzięki Ci Boże za kolejną udaną Filipiadę. Przez wstawiennictwo św. Filipa DZIĘKUJEMY CI. Dziękujemy też, że posłałeś tylu dobrych ludzi, którzy to Twoje Dzieło zrealizowali.

FILIPIADA  20 – 27 maja 2017

Dziękujemy i zapraszamy. Dziękujemy Dobrodziejom XVI Filipiady, bo tylko dzięki Bogu, św. Filipowi, darczyńcom i wolontariuszom kolejna Filipiada może być przygotowywana. Zapraszamy więc do zarezerwowania sobie czasu – najlepiej na cały tydzień, aby we wszystkich punktach Filipiady wziąć udział. Warto zerknąć na tegoroczny program już umieszczony na stronie Stowarzyszenia Nazaret.

No i jeszcze jedna „drobnostka” – jednoczmy się na modlitwie o słoneczną pogodę na odpust św. Filipa i festyn filipiadowy.

———————-

„Idźcie i głoście”. Hasło roku duszpasterskiego stało się bardzo aktualne w naszym kościele w poniedziałek 6 marca. W tym dniu Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna udzielił bierzmowania 90 młodym ludziom. Rośnie nam piękne młode pokolenie. Dziewczęta i chłopcy pięknie ubrani w skupieniu uczestniczyli w Mszy św. i przyjmowali sakrament Ducha Świętego. Super przygotowana liturgia i zaangażowanie młodych pomagało i jednoczyło wszystkich zebranych wokół ołtarza i biskupa. Młodzi przyjęli Ducha Świętego, aby iść i głosić. Szczęść Boże.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii

Siostry i Bracia podsumujmy miniony rok 2016 w naszej parafii.

Najpierw dzieła duchowe. W ciągu całego roku udzieliliśmy ponad 150 000 komunii św. Sakrament chrztu św. przyjęło w tym roku 131 dzieci, w roku ubiegłym 112; do I spowiedzi i Komunii św. przystąpiło 117 dzieci, w roku ubiegłym 110; do sakramentu bierzmowania przystąpiło 97 osoby – w ubiegłym roku 102; sakrament małżeństwa zawarło 54 pary – w ubiegłym roku 47; w tym roku mieliśmy pogrzebów 48, a w poprzednim 53; owocem opieki kapelana szpitala ks. Bolesława Tyca oraz chętnie pomagającego ks. kan. Józefa Cieszyńskiego jest fakt, że sakrament chorych przyjęło w parafii i szpitalu 287 osób, a w roku poprzednim 137. W parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne i adwentowe oraz jesienne ewangelizacyjne skierowane zwłaszcza do małżeństw. Życie rodziny parafialnej to działające grupy duszpasterskie: grupa ministrantów i lektorów; prężne Oratorium Młodych; chórek dziewcząt, 5 Kręgów Domowego K-ła, który w tym roku przeżywał swoje 20-lecie w naszej parafii; dzięki Domowemu Kościołowi zaistniała w naszej parafii Krucjata Wyzwolenia Człowieka – ruch abstynencki; wielką radością jest Żywy Różaniec, w którym jest 16 Róż modlących się codziennie na różańcu; jedna Róża Żywego Różańca Rodziców modlących się codziennie za swoje dzieci; Honorowa Straż NSPJ; parafialny zespół Caritas opiekujący się ubogimi, organizujący akcje przedświątecznej pomocy np. przed Świętami Bożego Narodzenia z tej pomocy skorzystało 33 rodziny i 11 osób samotnych. Wśród tych dzieł należy zauważyć ofiarną pracę Doradców życia małżeńskiego i rodzinnego; nadal cieszymy się dziełami, które realizuje lub współtworzy Stowarzyszenie Nazaret im. Św. Filipa Neri – wśród nich należy wymienić tygodniową Filipiadę oraz jesienny rodzinny turniej piłki siatkowej, 27 Biegową Pielgrzymkę z Bytowa na Jasną Górę, czy jednodniową Pielgrzymkę Maratońską z Bytowa do Sianowa. Od 15 lat Nazaret organizuje kolonię letnią dla dzieci, które nie mogą z różnych przyczyn korzystać z takiego wypoczynku. Współpracując z MOPSem prowadzi akcję dystrybucji żywności dla ok. 1300 osób w gminie Bytów. W okresie zimowym realizuje też projekt dla biednych zatytułowany „ogrzewalnia”. Akcje te prowadzone są przy wsparciu Burmistrza i Starosty oraz podlegających im Urzędów. Stowarzyszenie Nazaret jest na liście organizacji pożytku publicznego i można przekazywać na jego konto 1% od podatku.

Bardzo cieszą prowadzone ciekawie Msze św. dla dzieci, różaniec dla dzieci czy rewelacyjne roraty w naszym kościele czy kolędnicy misyjni. Dziecięce Koło Misyjne ze Szkoły Podstawowej nr 2 i przy naszej parafii wspomaga, pochodzącą z naszej parafii, Misjonarkę w Afryce s. Elżbietę Kowiel. Cieszymy się działalnością Domowego Hospicjum w Bytowie, którego kapelanem jest ks. Paweł Spólny. Jesteśmy dumni, że w naszym kościele gromadzą się myśliwi i leśnicy pod opieką św. Huberta, pszczelarze przy św. Ambrożym oraz wędkarze ze swoją misją ochrony i zagospodarowania wód. Dziękujemy też za harcerzy angażujących się chętnie w różne akcje nie tylko przy naszym kościele i za światełko betlejemskie. Dziękujemy Bogu za wspaniałą młodzież, która z ks. Pawłem współtworzy comiesięczną adorację krzyża ze śpiewami z Taize, czy nabożeństwo do MB rozwiązującej węzły. Dziękujemy za ludzi, którzy po raz kolejny zaangażowali się w przeprowadzenie projektu Szlachetna paczka.

Cieszymy się bardzo z remontu i nowego wyposażenia zakrystii przy naszym kościele. Z wielką radością wszyscy, którzy korzystają z naszego kościoła przyjęli realizację ul. św. Huberta oraz utwardzenie parkingu.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim Dobrodziejom naszej Kongregacji i Parafii. Na Mszy św. o g. 10.oo w każdą drugą niedzielę miesiąca z wdzięcznością modlimy się za wszystkich współpracowników, wolontariuszy, Ofiarodawców i Budowniczych naszego kościoła. Dziękujemy zwłaszcza chorym, których odwiedzamy w każdy I-wszy piątek miesiąca. Niech Bóg wynagrodzi obfitym błogosławieństwem wszystkim naszym Dobrodziejom. Bóg zapłać.

Ogarniamy wszystkich serdeczną modlitwą i życzymy, aby Boże błogosławieństwo umacniało Was w każdym dniu Nowego Roku i pomagało realizować wszystkie plany zgodne z Wolą Bożą. Niech owocem współpracy z Bogiem będzie radość, miłość i pokój. A pomocą w realizacji Woli Bożej niech będzie zdrowie i Moc Ducha Świętego oraz opieka Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Świętych Patronów. Życzymy, aby Rok Jubileuszowy św. Br. Alberta stał się okazją do wyproszenia za Jego wstawiennictwem wielu Bożych Łask. Natomiast Rok Jubileuszowy 100-lecia Objawień MB w Fatimie niech będzie okazją do przebaczenia, przeproszenia, pogodzenia, budowania zgody, miłości i pokoju – za wszelką cenę. W imieniu księży Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Bytowie na Nowy Rok 2017 – Wszystkim – Szczęść Boże.

Radość !!! Po odnowieniu parkietu i pomalowaniu ścian, po umieszczeniu zgrabnego biurka, po wykonaniu nowego kącika higienicznego – nowe kafelki i kompletny zlew, zostały ustawione nowiutkie meble wykonane na zamówienie. W świetle nowego oświetlenia wszystko prezentuje się wyśmienicie. Warto zajrzeć do starej/NOWEJ zakrystii.

*Od początku września tego roku działa przy naszej parafii grupa wsparcia modlitewnego ludzi uzależnionych przez różne nałogi. Jest to powstała z idei sługi bożego, ks. Franciszka Blachnickiego w 1979 roku Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Krucjata zaprasza na mszę świętą w każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 18-tej. Wszystkich informacji o KWC, spotkaniach i zasadach uczestnictwa w niej udzielają bezpośrednio po tejże mszy świętej odpowiedzialni za KWC w biurze Poradnictwa Rodzinnego obok zakrystii.

*Podajemy terminy I Komunii dzieci:

     Klasy trzecie: A, B, C, D w niedzielę 21 maja 2017r. o godz. 10.oo

     Klasy trzecie: E, F, G, H w niedzielę 28 maja 2017r. o godz. 10.oo

Rodziców wszystkich dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy w niedzielę 18.09.2016 na Mszę św. o g. 10.oo.

*Informujemy, że ks. dr hab. Zbigniew Werra po 4 latach pobytu w Kongregacji bytowskiej powraca do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Gratulujemy ks. Zbigniewowi habilitacji i dziękujemy za ofiarną pracę dla naszej parafii i kongregacji. Na dalszą służbę Kościołowi życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki świętych Patronów.

*Cieszymy się z wykonania nawierzchni na ul. św. Huberta. Ale przypominamy o ustalonym przez Urząd i obowiązującym na ul. św. Filipa ruchu jednokierunkowym. Niezachowanie przepisów czasem skutkuje wypadkami, a czasem mandatem. Przypominamy, że wyjazd z ul. św. Filipa i z parkingu jest przez ul. św. Huberta.